Hada:
Neprihlsen
[Prihlsi sa | Registrova sa]
Nkupn kok
V kok je przdny.
0Poloky v koku:
€0.00Spolu:
 
Informcie
Druhov tovaru: 282
Skupn tovaru: 21
Ceny: Euro
 
Mena
 
Jazyk
 
Zasielanie sprv
Chcete by informovan o novinkch?
E-mail:
 
Skupina: /Svadobné tlaèoviny/Menovky a èísla stolov

Èíslo stola Royal Blue 1174

Èíslo stola Royal Blue 1174

Informcie o tovare
Èíslo stola - stojaté
Prevedenie: podklad: krá¾ovská modrá, biela
                    stuha: satén v krá¾ovskej modrej
                    ozdoba: kovovo sklenená
Ve¾kos: cca 10cm x 10cm
Výška môže by upravená pod¾a potreby klienta
Možnos farebnej úpravy

Pri objednávaní prosím do košíka pridajte kusy pod¾a poètu stolov, vrátane hlavného stola.

Základom k výrobe èísel stolov je vzorka vybraného produktu nachádzajúca sa v internetovom obchode Archa Bellus Design.

Zmeny detailov ako sú farebné prevedenie, texty, zmeny materiálov, alebo iné úpravy, Vás prosíme zada v objednávkovom formulári v kroku “Platba” do sekcie “Vaše poznámky”. Pri komplexnejších objednávkach sú detaily dolaïované telefonicky, e-mailovou formou èi pri osobnom stretnutí.

Odoslanie alebo odovzdanie zhotovených produktov bude vybavené do 10 pracovných dní od pripísania sumy celkovej objednávky na úèet spoloènosti Archa Bellus Design.


Cena: €3.70


Kd tovaru: 1174
Skladom: 192 
Mnostvo: Prida do koka
Novinky
 
Obben tovar
 
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.