Hada:
Neprihlsen
[Prihlsi sa | Registrova sa]
Nkupn kok
V kok je przdny.
0Poloky v koku:
€0.00Spolu:
 
Informcie
Druhov tovaru: 282
Skupn tovaru: 21
Ceny: Euro
 
Mena
 
Jazyk
 
Zasielanie sprv
Chcete by informovan o novinkch?
E-mail:
 
Skupina: /Gratulaèné karty

Ïakovná karta 14x14

Ïakovná karta 14x14

Informcie o tovare

Pripravili sme ïakovné kartièky pre našich jaslièkárov, škôlkárov a školákov, ktoré môžu venova svojim uèite¾om, vychovávate¾om, školníkom, kuchárkam, atï.  Objednáva môžete do konca školského roku, štyri dni pred odovzdaním karty pani uèite¾ke.

Cena je uvedená vrátane tlaèe textu a obálky

K

Milá pani uèite¾ka,

ïakujem za všetko, èo ste ma nauèili tento rok

a už sa teším na ten budúci!

 

K

Milá pani uèite¾ka,

Vy ste najlepšia uèite¾ka našej školy a som rada, že som tento rok

mohla by Vašou žiaèkou.

Ïakujem!

Cena: €3.70


Kd tovaru: ABD1128
VYPREDAN
Novinky
 
Obben tovar
 
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.